17:19 ICTThứ Tư, 27/05/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
VVMI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thứ Sáu, ngày 20/04/2018

Sáng ngày 18/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT và ông Trần Hải Bình - Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng điều hành Đại hội.

Trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của VVMI tại Đại hội, đồng chí Trần Hải Bình, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc nhấn mạnh, Tổng công ty đã triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2017 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn: khai thác than xuống sâu, địa chất phức tạp, gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tạo diện khai thác và đổ thải tại Công ty than Khánh Hòa và Công ty than Na Dương; gặp sự cố bục nước tại Than Khánh Hòa làm ảnh hưởng đến tiến độ khai thác than hầm lò; các công ty con trong lĩnh vực sản xuất xi măng tiếp tục gặp khó về thị trường tiêu thụ; khó khăn về tài chính do thiếu nguồn vốn lũy kế từ các năm trước. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, Tổng công ty đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trong tổ chức SXKD, đoàn kết khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đạt và vượt cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.

Bước sang năm 2018, Tổng công ty đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ chung là điều hành sản xuất than, xi măng theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, xi măng và các ngành nghề có liên quan phù hợp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ; hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giảm lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động với mục tiêu là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Các chỉ tiêu cụ thể đưa ra là: sản xuất 1,308 triệu tấn than nguyên khai, tổng doanh thu hơn 1597 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 81 tỷ đồng và tỷ lệ trả cổ tức là 6%.     

Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT do đồng chí Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày; các báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty; Tờ trình chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017, Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2018; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty; thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty; kế hoạch sắp xếp đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và thoái vốn Tổng công ty tại các Công ty con năm 2018.

Đại hội cũng thông qua việc thay thế nhân sự Thành viên HĐQT Tổng công ty, theo đó ông Vũ Minh Tân - Phó Tổng giám đốc thay thế ông Phạm Đức Thiện là Thành viên HĐQT Tổng công ty từ ngày 1/1/2018. Đại hội nhất trí bầu ra Kiểm soát viên thay thế là bà Nguyễn Thị Lịch thay cho ông Phạm Xuân Vinh từ ngày 18/4/2018.

Tất cả các báo cáo, biên bản, tờ trình, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,350 48,620
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,500 48,300

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên