Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043 5522532
Địa chỉ website: vnth.vn/vn/h19562/viencokhinangluongvamo19562/trang-chu.htm  
 

Cơ cấu tổ chức