Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Ngõ 2, Bạch Long, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.626306
Số fax: 0333. 626305
Địa chỉ website: truonghongcamtkv.edu.vn  
 

Cơ cấu tổ chức