Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3715067
Số fax: 033 3715067
Địa chỉ website: www.minegeology.vn  
 

Cơ cấu tổ chức