Công ty CP Vận tải thuỷ - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Số 169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 033. 3518069
Số fax: 033. 3518059
Địa chỉ website: www.vantaithuytkv.vn  
 

Cơ cấu tổ chức