Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Số 565 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04. 38544252
Số fax: 04. 38543164
Địa chỉ website: www.vimcc.vn  
 

Cơ cấu tổ chức