Công ty CP Than điện Nông Sơn - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3656900
Số fax: 0510 3656900
 

Cơ cấu tổ chức