STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại
+ Đảng ủy Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
1 Lê Minh Chuẩn Bí thư 04. 38516649
2 Nguyễn Đình Đức Phó Bí thư thường trực 04.35180945
3 Phùng Văn Vịnh Chánh Văn phòng 04.35160509
+ Đảng ủy than Quảng Ninh
1 Ngô Hoàng Ngân Bí thư 033.3823449
2 Mai Lê Thành Phó Bí thư thường trực 033.3816426
3 Vũ Viết Cường Phó Bí thư 033.3823501
4 Bùi Văn Kỹ Chánh Văn phòng 033.3823448
+ Hội đồng thành viên
1 Lê Minh Chuẩn Chủ tịch HĐTV 04.38516649
2 Lê Đình Trưởng Thành viên HĐTV 04.22117798
3 Nguyễn Văn Kiệm Thành viên HĐTV 04.22117557
4 Nguyễn Văn Hải Thành viên HĐTV 04.37844033
5 Phạm Văn Mật Thành viên HĐTV 04.38519923
6 Nguyễn Chiến Thắng Thành viên HĐTV
7 Đặng Thanh Hải Thành viên HĐTV 033 362 5779
8 Nguyễn Văn Sỹ TB Thư ký HĐTV 04.3518 0940
+ Ban lãnh đạo điều hành
1 Lê Minh Chuẩn Tổng giám đốc 04.38516649
2 Vũ Mạnh Hùng Phó TGĐ 04.38515031
3 Nguyễn Văn Biên Phó TGĐ 04.35161537
4 Trần Văn Chiều Phó TGĐ 04.35162348
5 Vũ Thành Lâm Phó TGĐ 033 361 1509
6 Đặng Thanh Hải PTGĐ-GĐ Trung tâm ĐHSX tại QN 033 362 5779
7 Ngô Hoàng Ngân Phó TGĐ
8 Nguyễn Anh Tuấn Phó TGĐ 04.3516 0121
9 Bùi Thế Bình Kế toán trưởng 04.3851 6290
10 Phạm Trung Hưng Chánh Văn phòng 04.3516 0126
+ Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam
1 Đỗ Đình Hiền Chủ tịch Công đoàn
2 Lê Thanh Xuân Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Xuân Hán Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch
5 Vũ Đức Kiên Chánh văn phòng 04.63284245
6 Đỗ Thị Nhung Trưởng ban Nữ công 04.62963152
7 Vũ Thị Hải Yến Chủ nhiệm UBKT 04.62902652
8 Nguyễn Thị Sự Trưởng ban Tài chính 04.62978452
9 Nguyễn Quang Tê Trưởng ban Tuyên giáo 033.3624192
+ Đoàn Than Quảng Ninh
1 Lê Quang Thành Bí thư 033.3821452
2 Phạm Thịnh Hoàn Phó Bí thư 033.3821452
3 Nguyễn Văn Quyết Phó Bí thư 033.3821452
4 Trần Tuấn Anh Phó Bí thư 033.3821452
5 Vũ Hồng Thắm Chánh văn phòng 033.3821452
 
 

Cơ cấu tổ chức