VITE Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thứ ba - 23/04/2013 14:24
Mới đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 28 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 880.950 cổ phần, bằng 96,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Tam Tính - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Năm qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đăng ký với Tập đoàn: Doanh thu đạt 82.191 triệu đồng, đạt 117% so với kế hoạch; giá trị sản xuất đạt 47.199 triệu đồng, đạt 130% so với kế hoạch, tăng 28% so với năm 2011; lợi nhuận đạt 7.653,5 triệu đồng, đạt 219% so với kế hoạch, tăng 99% so với năm 2011; cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB; thu nhập bình quân đạt 9.916 nghìn đồng/người/tháng, đạt 111% so với kế hoạch, đạt 100% so với năm 2011. Năm 2012, tất cả các phòng ban đều hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Doanh thu khối địa chất - thi công thăm dò vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn so với Công ty (50%). Một số phòng ban Dự án than, Dự án khoáng sản, Công nghệ môi trường, Kinh doanh hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm vượt mức trên 15%, đạt mức tăng trưởng cao so với năm trước. Năm 2012, Công ty đã khởi động lại lĩnh vực thi công khoan thăm dò, chuyển từ khoan thăm dò bauxit, đất hiếm sang khoan thăm dò than và khoan cơ giới hóa, tạo bước đệm để phát triển cho những năm sau. Công ty quyết định mức phân chia cổ tức năm 2012 cho các cổ đông là 10%.

Năm 2013, Công ty phấn đấu doanh thu đạt trên 81,6 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt trên 38,6 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 9,3 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn. Đồng thời, Công ty tiếp tục duy trì tốc độ phát triển các lĩnh vực có thế mạnh của Công ty như địa chất và môi trường; đẩy nhanh tốc độ phát triển lĩnh vực tin học, thi công thăm dò, tư vấn đầu tư mỏ và kinh doanh thiết bị. Ưu tiên phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu môi trường và quản trị tài nguyên khoáng sản. Mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất trong lĩnh vực thi công thăm dò để tạo đà tăng trưởng cho Công ty trong những năm tiếp theo.

Đại hội cũng đã thông qua một số vấn đề quan trọng như Điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và lắng nghe các cổ đông tại Đại hội phát biểu góp ý xây dựng./.
 

(Theo vite.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết