Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn

Thứ hai - 06/02/2012 16:23
Tổng giám đốc Tập đoàn vừa ký Quyết định số 199/QĐ-Vinacomin về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ - Tập đoàn, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty mẹ - Tập đoàn, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, nghị quyết và quyết định của HĐTV Tập đoàn. Các PTGĐ và KTT chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Tập đoàn theo sự phân công của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật Nhà nước về các quyết định của mình.
Nhiệm vụ cụ thể:
 
Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Tập đoàn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Trực tiếp chỉ đạo công tác chiến lược phát triển, nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn tài chính và các nguồn lực khác cho phát triển Tập đoàn; công tác kế hoạch, công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế; công tác cải cách hành chính; công tác xuất nhập khẩu than, khoáng sản; công tác phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Tập đoàn; là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn; là Trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn; là Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tập đoàn.
 
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Biên - Phó Tổng giám đốc kinh tế, kế hoạch phụ trách công tác kế hoạch, công tác kinh tế và thương mại tổng hợp. Là người phát ngôn của Tập đoàn. Là Thủ trưởng cơ quan Công ty mẹ - Tập đoàn. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác kế hoạch và quản lý giá thành; công tác quản lý kinh tế; quản lý công tác lao động, tiền lương, y tế, chăm sóc sức khỏe cán bộ; quản lý định mức và sử dụng vật tư, thiết bị; chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác pháp chế doanh nghiệp; giúp Tổng giám đốc trong công tác kêu gọi hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế... Trực tiếp phụ trách các ban: VP, TCCB, LĐTL, KH, KTNB, QT, PC, TTN.
 
Phó Tổng giám đốc Vũ Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc đầu tư và tài nguyên phụ trách tổng hợp công tác đầu tư, công tác tài nguyên; giúp Tổng giám đốc chỉ đạo tổng hợp công tác xây dựng chiến lược phát triển, cân đối kế hoạch dài hạn 5 năm của Tập đoàn về mặt tài nguyên. Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác tổng hợp kế hoạch đầu tư, quản lý đấu thầu, quản lý giám sát công tác đầu tư và đấu thầu trong Tập đoàn; quản lý, chỉ đạo công tác tư vấn đầu tư các dự án cải tạo, nâng công suất, xây dựng mới các mỏ than; quản lý, chỉ đạo tổng hợp công tác quản lý tài nguyên, công tác điều tra, thăm dò, khảo sát các mỏ than, khoáng sản; quản lý, chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép cho các hoạt động thăm dò - sản xuất - chế biến - kinh doanh than và khoáng sản của Tập đoàn; quản lý, chỉ đạo các dự án hạ tầng, bất động sản; giúp Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực được phân công phụ trách; ký chuyển tiền và mua, bán ngoại tệ theo ủy quyền của Tổng giám đốc khi Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc kinh tế đi công tác; giúp Tổng giám đốc quản lý Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ thăm dò tập trung... Trực tiếp phụ trách các ban: ĐT, TN, XDM.
 
Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Mật - Phó Tổng giám đốc sản xuất và tiêu thụ than là Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Phụ trách điều hành sản xuất và tiêu thụ than; chỉ đạo công tác xây dựng mỏ than mới và hạ tầng, bất động sản tại Quảng Ninh. Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn. Trực tiếp quản lý, điều hành công tác sản xuất than, chuẩn bị chân hàng than; quản lý, điều hành công tác chế biến, tiêu thụ than; chỉ đạo thi công tác dự án đầu tư xây dựng mỏ than mới tại Quảng Ninh sau khi có dự án và kết quản đấu thầu được phê duyệt; quản lý, chỉ đạo các dự án hạ tầng, bất động sản tại Quảng Ninh; quản lý, chỉ đạo công tác bảo vệ khai thác - vận chuyển - chế biến - tiêu thụ than, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ than tại Quảng Ninh... Trực tiếp phụ trách các ban: SXT, HTB, TB.
 
Phó Tổng giám đốc Vũ Thành Lâm - Phó Tổng giám đốc kỹ thuật - an toàn phụ trách quản lý kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất than, quản lý công tác AT - BHLĐ. Là Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác kỹ thuật, công nghệ mỏ trong quá trình sản xuất; kỹ thuật cơ điện, vận tải mỏ; quản trị tài nguyên than trong quá trình khai thác; quản lý, chỉ đạo các dự án đầu tư các nhà máy tuyển than; quản lý, chỉ đạo công tác nghiệm thu khối lượng mỏ ở các đơn vị khai thác, chế biến than; quản lý tổng hợp công tác phòng chống thiên tai trong toàn Tập đoàn, là Trưởng ban phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tại - cứu hộ cứu nạn của Tập đoàn... Trực tiếp phụ trách các ban: AT, TGN, KCM, CVM.
 
Phó Tổng giám đốc Phùng Mạnh Đắc - Phó Tổng giám đốc khoáng sản, hóa chất mỏ và nghiên cứu khoa học phụ trách công nghiệp khoáng sản và luyện kim trong nước; công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng, công tác đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ; trực tiếp chỉ đạo công tác AT - BHLĐ, công tác môi trường, phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ khai thác - vận chuyển - chế biến - tiêu thụ khoáng sản, luyện kim trong nước, công nghiệp hóa chất mỏ và công nghiệp vật liệu xây dựng; quản lý chỉ đạo dự án Trụ sở Vinacomin tại E23 Cầu Giấy và tại TP Hồ Chí Minh. Trực tiếp phụ trách các ban: KSH, KCL, CNTT.
 
Phó Tổng giám đốc Trần Văn Chiều - Phó Tổng giám đốc nhôm - titan phụ trách công nghiệp bauxit - nhôm - titan; giúp Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp phụ trách ban NT.
 
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Chiến Thắng - Phó Tổng giám đốc điện lực, cơ khí  phụ trách điều hành công nghiệp điện lực và công nghiệp cơ khí; công tác nhập khẩu than và vật tư, thiết bị; giúp Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp phụ trách các ban: ĐC, XNK.
 
Phó Tổng giám đốc Bùi Văn Khích - Phó Tổng giám đốc thi đua, văn hóa, xã hội và môi trường  phụ trách công tác xã hội; công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao; quản lý công tác môi trường; phụ trách công tác truyền thông. Là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn. Là Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Trực tiếp phụ trách các ban: MT, TVT.
 
Phó Tổng giám đốc Dương Văn Hòa - Phó Tổng giám đốc phụ trách các dự án ở nước ngoài phụ trách các dự án đầu tư của Tập đoàn ra nước ngoài. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng đến hết tháng 6/2012; quản lý, chỉ đạo các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của Tập đoàn ở nước ngoài...
 
Kế toán trưởng Nguyễn Xuân Thùy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTT Tập đoàn theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và các quy chế quản lý của Tập đoàn. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ các ban KT và TC. Là Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tập đoàn.
 

Tác giả bài viết: P.V

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết