Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn pháp luật mới về khoáng sản

Thứ ba - 26/06/2012 15:21
Ngày 29/6/2012, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn pháp luật mới về Khoáng sản.
Thành phần tham dự là các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các doanh nghiệp có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị sẽ tập trung phổ biến một số chính sách, pháp luật mới về khoáng sản như: Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 1/7/2011; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết