Tiếp tục giữ vững: Tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột an ninh năng lượng Quốc gia

Tiếp tục giữ vững: Tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột an ninh năng lượng Quốc gia

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của gần 122 ngàn cán bộ, đảng viên, CNVC - LĐ toàn Tập đoàn. Mục tiêu xuyên suốt đặt ra trong nhiệm kỳ mới là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững; giữ vững là Tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Nhân sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV.

Tập trung toàn bộ nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II - nhiệm kỳ 2015-2020

Tập trung toàn bộ nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II - nhiệm kỳ 2015-2020

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2010 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I đề ra, 5 năm qua, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã tập trung toàn bộ nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, bằng việc phát huy sức mạnh đoàn kết, "Kỷ luật và Đồng tâm" đã trở thành thương hiệu của mình, các thế hệ thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn trên thương trường về một Tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, năng động, đảm trách tốt vai trò trụ cột an ninh năng lượng Quốc gia.

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Bước ngoặt lịch sử và bài học giành chính quyền về tay nhân dân

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Bước ngoặt lịch sử và bài học giành chính quyền về tay nhân dân

70 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ngày nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Lan toả ý nghĩa đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tập đoàn

Lan toả ý nghĩa đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tập đoàn

Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn đang ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm (2011-2015) với thành tích cao nhất, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Tập đoàn... đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sức lan toả lớn.

Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông là đảng bộ cơ sở lớn trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV có tổng số 40 chi bộ, đảng bộ bộ phận với 1.030 đảng viên. Trong nhiệm kỳ khoá XXX (2010 - 2015), Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXX đề ra. 5 năm liền Đảng bộ Công ty luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhân lên sức mạnh đoàn kết thống nhất trong cơ quan tham mưu Đảng uỷ Tập đoàn

Để đảm trách tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng thời góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ, các ban chuyên trách của Đảng uỷ Tập đoàn như: Ủy ban kiểm tra, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo, công tác văn phòng cấp uỷ... thường xuyên kiện toàn nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó nhân lên sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc là Đảng bộ trực thuộc Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN với số lượng 400 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Công ty. Cùng với đó, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ SXKD nhằm phát huy sức mạnh toàn Công ty, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Tập đoàn giao.

Lãnh đạo toàn diện công tác tái cơ cấu hiệu quả

Lãnh đạo toàn diện công tác tái cơ cấu hiệu quả

Cùng với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết, một trong những dấu ấn quan trọng của Đảng bộ Công ty Địa chất mỏ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong việc chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại đơn vị một cách bài bản, hiệu quả nhất theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn.

Tăng trưởng cao hơn trong nhiệm kỳ mới

Tăng trưởng cao hơn trong nhiệm kỳ mới

Một nhiệm kỳ đã khép lại, nhìn lại chặng đường đã qua, tập thể người lao động Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II - TKV luôn tự hào vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công ty đã gặt hái được nhiều thành công và đạt được những kết quả vượt bậc, tạo tiền đề cho những thành công tiếp nối của Công ty sau này.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hai công cụ truyền thông của Tập đoàn

Tiếp tục phát huy hiệu quả hai công cụ truyền thông của Tập đoàn

Trong tháng 6, Tạp chí Than Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và để lại dư âm tốt đẹp. Tập thể PV-BTV-CBCNV Tạp chí đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Tổng Biên tập được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà Báo Việt Nam, Bộ Công thương, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn trong thị trường phát điện cạnh tranh

Vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn trong thị trường phát điện cạnh tranh

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả đã chủ động lãnh chỉ đạo Công ty khai thác tốt mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể; chấn chỉnh các mặt quản lý, quản trị chặt chẽ khoán chi phí... nhờ đó Công ty đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đạt được chính là tiền đề vững chắc cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tối ưu hoá chi phí sản xuất: Ưu tiên hàng đầu

Tối ưu hoá chi phí sản xuất: Ưu tiên hàng đầu

Năm 2015, hoạt động SXKD chung của Tập đoàn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do thị trường tiêu thụ than, khoáng sản vẫn trầm lắng, giá bán thấp, cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khi điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, dẫn đến giá thành sản xuất cao... Tuy nhiên, bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp duy trì sản xuất ổn định của lãnh đạo Tập đoàn, hết 6 tháng đầu năm, TKV và các đơn vị thành viên đều cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiều chỉ tiêu có tăng trưởng như: thu nhập của người lao động tăng 5%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Khởi đầu tốt đẹp, đong đầy hy vọng

Khởi đầu tốt đẹp, đong đầy hy vọng

Khởi công gói thầu số 4 (Dự án Kẽm chì Cúc Đường) - dự án trọng điểm của Công ty, hầu hết các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trong bối cảnh 6 tháng đầu năm Công ty CP KLM Thái Nguyên gặp phải không ít khó khăn... chính là những khởi đầu tốt đẹp với khí thế và tràn đầy hy vọng Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được TCT Khoáng sản giao năm 2015.

TGĐ Đặng Thanh Hải chủ trì cuộc họp với khối Cơ khí về tình hình SXKD 6 tháng đầu năm

Khối Cơ khí TKV: Quyết liệt & năng nổ hơn nữa...

Trong cuộc họp với các đơn vị khối Cơ khí của TKV mới đây, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2015."Tín hiệu vui" là các đơn vị đều có sự tăng trưởng so với năm trước. Tuy nhiên theo Tổng Giám đốc các đơn vị cần nhìn nhận, xem xét những hạn chế, tồn tại để đưa ra những giải pháp trước mắt cũng như dài hạn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, Tổng Giám đốc nhấn mạnh về vai trò của người đứng đầu các đơn vị" "cần phải quyết liệt và năng nổ hơn nữa"....

Thi đua cao điểm ba mục tiêu

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp tháng 7 hàng năm, Công đoàn TKV lại phát động chiến dịch thi đua cao điểm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong toàn Tập đoàn. Năm 2015 cũng vậy, ba mục tiêu được đưa ra rất cụ thể trong tháng thi đua cao điểm là: không để xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người; giảm 10% sự cố thiết bị và tai nạn lao động nặng so với cùng kỳ năm trước và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV. Tất cả mục tiêu đó đã và đang được các đơn vị trong toàn Ngành tích cực hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực.

1 2 3 ... 87 88 89  Trang sau