Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

Thứ năm - 13/02/2014 16:06
Ngày 12/2/2014, tại thành phố Hạ Long, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt Tập đoàn, Đảng ủy, Công đoàn TKV, Đảng ủy Than QN, Đoàn Than QN và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) cho cán bộ chủ chốt nhằm phổ biến kịp thời những nội dung, những Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng, giúp cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị của Tập đoàn nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận và triển khai thực hiện ở mỗi cấp.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Cẩm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.
 
Đồng chí Trần Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã phát biểu quán triệt các nội dung, vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn, những khó khăn, thách thức đối với Tập đoàn đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính trị như thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm giá thành, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuẩn bị nguồn nhân lực thợ lò, công tác an toàn, môi trường..., đồng thời phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần lao động sáng tạo của CNVC-LĐ, phối hợp với các thành phần kinh tế, thúc đẩy sản xuất, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: V.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết