Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited

Văn bản pháp quy

Lĩnh vực Lĩnh vực
Loại Văn bản Từ khóa
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020 18/05/2018 Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020

The unit members