07:36 ICTChủ nhật, 22/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW khoá X và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Thứ Hai, ngày 28/05/2018

Ngày 25/5/2018, tại Hội trường Công ty Tuyển than Cửa Ông, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Xuân Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày toàn văn báo cáo kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cùng các ý kiến tham luận của đại biểu các Chi bộ Tuyển than 1, Chi bộ PX Đầu máy Toa xe.

Theo đó, trải qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X, Đảng bộ Công ty đã đạt được những kết quả rất khả quan. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên. Thực hiện tốt chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; dựa vào quần chúng để xây dựng Đảng.

Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức toàn Công ty luôn ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo được sự đồng thuận trong CBCN, phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ, truyền thống đơn vị anh hùng của Công ty qua các thời kỳ.

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao; đời sống của cán bộ, công nhân viên ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, thu nhập hàng năm đều tăng cao hơn; Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của mỗi tổ chức; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; triển khai quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X).

Về kết quả đã đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng chí Mai Xuân Phúc cho biết, ngay sau khi có Kế hoạch số 386-KH/ĐU ngày 18/11/2016 của Đảng ủy Tập đoàn triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công ty đã ban hành Kế hoạch số 552-KH/ĐU ngày 28/11/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Công ty, các chi đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch để thực hiện phù hợp với từng đơn vị. Các ban đã tham mưu cho BTV Đảng uỷ kiện toàn bộ phận giúp việc cấp uỷ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Công ty. Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung của Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khoá XII về: Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, ở Công ty. Đồng thời, các cá nhân viết cam kết thực hiện hằng năm. 100% cán bộ đảng viên sau khi học tập đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh và trang tin, bảng tin nội bộ; cộng tác viên Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, các bài viết qua bản tin của từng đơn vị; đánh giá kết quả, hiệu quả tuyên truyền, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công ty...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Bằng - Bí thư Đảng ủy Công ty đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Công ty đạt được trong những năm vừa qua đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 06 tập thể đạt thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 42,000 42,200
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,980 42,380
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên