06:02 ICTThứ Hai, 16/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Từ ngày 1/1/2019, dừng hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng
Thứ Tư, ngày 26/12/2018

Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 5336/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, từ ngày 1/1/2019.

Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng.

UBND tỉnh đề nghị TKV, Công ty Tuyển than Hòn Gai lập kế hoạch, phương án tháo dỡ, di chuyển thiết bị của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, đồng thời lập, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp ổn định việc làm cho cán bộ, công nhân viên Nhà máy theo đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các công việc đảm bảo đúng quy định hiện hành cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8238/UBND-XD4 ngày 7/1/2018.

Thủ trưởng các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND TP Hạ Long căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, giám sát, đôn đốc việc dừng hoạt động của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng theo đúng quy định và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,600 41,900
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,360 41,760
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên