05:41 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng
Thứ Tư, ngày 13/10/2021

Chi bộ Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động gồm có 23 đảng viên bao gồm lãnh đạo ban quản lý, cán bộ kỹ thuật, trưởng ca vận hành nhà máy. Hàng năm, Chi bộ đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kỹ thuật, an toàn, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đề ra.

Chi bộ Kỹ thuật luôn xác định công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là then chốt để ổn định và phát triển của Chi bộ. Bởi vậy, trong suốt 10 năm vận hành vừa qua, Chi bộ đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng cán bộ kỹ thuật. Mặc dù ban đầu mới thành lập Chi bộ còn nhiều cán bộ trẻ tuổi, kinh nghiệm ít nhưng với tinh thần ham học hỏi, được đào tạo chuyên môn bài bản và vận dụng kiến thức đã có của từng đảng viên, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, cũng như chuyên môn của mỗi đảng viên. Chi bộ đã đạt được nhiều thành tích và được Đảng bộ Công ty tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Hàng năm, Chi bộ đều tổng kết và có nhiều đảng viên được đánh giá cao, các tiêu chí của Chi bộ đề ra đều đạt được kết quả đáng khích lệ. Những thành tích đảm bảo trong công tác kỹ thuật, vận hành, an toàn môi trường, đã góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Đảng bộ Công ty.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy Chi bộ kỹ thuật xác định, muốn quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cần tập trung xây dựng cả 03 phương diện: xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, bên cạnh việc tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng, hàng năm Chi bộ Kỹ thuật đã phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch. Hiện nay, Chi bộ đã có 01 đồng chí tốt nghiệp trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; 04 đồng chí đang theo học lớp Trung cấp Lý luận chính trị; tới đây sẽ tiếp tục đề xuất cử một số đồng chí theo học lớp Trung cấp Lý luận chính trị. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời, ở mỗi kỳ Đại hội, cấp ủy Chi bộ cũng xây dựng chương trình hành động toàn khóa, xác định rõ đường lối chiến lược và sách lược của Chi bộ trong mỗi nhiệm kỳ và có tổng kết năm, gắn với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Chi bộ Kỹ thuật.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, Chi bộ cũng xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị sao cho Đảng luôn là đội tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Vận dụng tư tưởng khoa học cốt lõi này của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về tư tưởng, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chọn cử các đồng chí cán bộ, đảng viên học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, Chi bộ Kỹ thuật - Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã phối hợp với Ban lãnh đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, các khóa đào tạo nâng cao kiến thức. Hiện nay Chi bộ đã có 96% đảng viên có trình độ đại học chuyên ngành kỹ sư ở nhiều lĩnh vực. Đồng thời, Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội các cấp, yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Hàng tháng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên phải kiểm điểm, báo cáo trước Chi bộ về kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch cá nhân. Chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, Chi bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt, làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong Chi bộ noi theo.

Đặc biệt, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Theo Người, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức. Vận dụng quan điểm cốt lõi này của Người vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ, nhiều năm qua, Chi bộ Kỹ thuật đã làm tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Trong đó các tổ chức chính trị dưới sự lãnh đạo của Chi bộ không ngừng được củng cố và phát triển.

Có thể khẳng định, việc vận dụng sáng tạo những tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ kỹ thuật đã mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Tuy nhiên, điều cốt yếu là mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Kỹ thuật cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên