04:37 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ quý II/2022
Thứ Năm, ngày 31/03/2022

Sáng ngày 30/3, tại Công ty CP Than Đèo Nai, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Dự hội nghị có các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT Đảng ủy TQN; đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ Công ty CP Than Đèo Nai. Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN chủ trì hội nghị.

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ quý II/2022

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN Nguyễn Hồng Sơn báo cáo đánh giá kết quả công tác KTGS, thanh tra và nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN Nguyễn Hồng Sơn đã báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thanh tra và nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Theo đó, UBKT Đảng ủy TQN đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm 2022 của Đảng ủy TQN tích hợp với chương trình KTGS, thanh tra của Đảng ủy, Tổng giám đốc và Công đoàn TKV. Trong đó: UBKT Đảng ủy TQN 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát; Ban Tổ chức Đảng ủy TQN 01 cuộc giám sát…, Chương trình của TGĐ Tập đoàn 05 cuộc KTGS liên quan đến 12 đơn vị thuộc Đảng bộ TQN…, Chương trình của cơ sở trực thuộc: 39 cấp ủy cơ sở xây dựng đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra năm 2022 gồm 872 cuộc KTGS chuyên đề…

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2022, UBKT Đảng ủy TQN đã tham mưu xây dựng ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy TQN; Quy định về công tác giám sát và phân công nhiệm vụ giám sát đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy TQN khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027; than mưu cấp ủy xây dựng chương trình tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, Chỉ thị số 18 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 07 của Đảng ủy TQN và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở trực thuộc…

Thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng: Ban hành quyết định, kế hoạch, đề cương cuộc kiểm tra công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ diện Đảng ủy TQN quản lý đối với 06 đơn vị trực thuộc; ban hành quyết định, kế hoạch cuộc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, việc thu, nộp đảng phí đối với 08 đơn vị; cấp ủy cơ sở đã hoàn thành 07 cuộc KTGS…, Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng; Xây dựng ban hành Chương trình công tác của UBKT Đảng ủy TQN năm 2022, chỉ đạo UBKT cơ sở tham mưu giúp cấp ủy xây dựng đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra năm 2022; phối hợp xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa UBKT Đảng ủy TQN với Ban BV Tập đoàn về công tác bảo vệ ANTT; kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN và Công đoàn TKV với các Ban KP, KSNB Tập đoàn năm 2022…, Hoàn thành 02 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên.

Nhiệm vụ KTGS, thanh tra quý II/2022, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao theo Điều 30, Điều lệ Đảng: Hoàn thành cuộc kiểm tra của BCH Đảng bộ TQN về  công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ diện Đảng ủy TQN quản lý đối với 06 đơn vị trực thuộc; Tham mưu giúp cấp ủy triển khai phục vụ các cuộc KTGS hoặc tự KTGS của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, tổ chức Đảng cấp trên theo yêu cầu; Tham mưu tổ chức các cuộc KTGS thường xuyên, đột xuất, không báo trước về công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy TQN và TKV…, Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng: Hoàn thành cuộc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, việc thu, nộp đảng phí đối với 08 đơn vị; Tham gia cùng Ban KP Tập đoàn kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư tại 02 đơn vị; Chủ động nắm thông tin, tham mưu đề xuất gải quyết đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng (nếu có) kịp thời đúng quy định; tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

Hội nghị cũng đánh giá kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với một số trường hợp.

Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN đề nghị tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy TQN về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác KTGS giai đoạn 2020-2025

Kết luận hội nghị, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN đánh giá cao hoạt động của các đồng chí Uỷ viên UBKT Đảng ủy TQN. Kết quả công tác KTGS, thanh tra quý I/2022 mặc dù khó khăn song đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn. Về nhiệm vụ quý II/2022, công tác KTGS, thanh tra tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch, hoàn thành các cuộc kiểm tra; tăng cường công tác KTGS đột xuất, không báo trước, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy TQN về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác KTGS giai đoạn 2020-2025; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS; phối hợp tham mưu cho lãnh đạo ký Quy chế phối hợp với UBKT, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên