20:08 ICTChủ nhật, 02/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra và bảo vệ quân sự
Thứ Ba, ngày 04/05/2021

Chiều ngày 28/4/2021, tại Công ty Than Quang Hanh, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN), UBKT Đảng ủy Tập đoàn (TKV), Ban KP, BV đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), thanh tra và bảo vệ quân sự năm 2020; triển khai công tác phối hợp năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, UBKT Đảng ủy TQN thay mặt cho các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật năm 2020 giữa UBKT Đảng ủy TQN, UBKT Đảng ủy TKV và Ban Kiểm tra - Pháp chế (KP); Kế hoạch phối hợp giữa UBKT Đảng ủy TQN với Ban Bảo vệ (BV) TKV về công tác bảo vệ, quân sự năm 2020. Theo đó, năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng UBKT Đảng ủy TQN đã phối hợp với UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Ban KP, BV thực hiện tốt công tác KTGS và thanh tra, bảo vệ theo kế hoạch đề ra, giúp ổn định tình hình an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả SXKD trong toàn Tập đoàn. Điểm nổi bật trong năm 2020 đó là: các bên đã chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy hai Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo thực hiện đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra trong toàn hệ thống; phối hợp tốt trong việc trao đổi thông tin, nắm tình hình quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, nhưng việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo giảm nhiều so với năm 2019.

UBKT Đảng ủy TQN đã tham mưu giúp cấp ủy hoàn thành toàn diện chương trình KTGS của BCH, BTV, các Ban Xây dựng đảng, Đoàn TQN và tích hợp chương trình KTGS, thanh tra của Đảng ủy, Tổng Giám đốc và Công đoàn TKV. Các cơ sở trực thuộc thực hiện đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra của cấp ủy, UBKT đảng ủy, cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng, với tổng số 719 cuộc KTGS (kiểm tra: 543, giám sát: 176). Trong năm đã tổ chức 195 cuộc kiểm tra đột xuất, không báo trước (Đảng ủy TQN 05 cuộc, cấp ủy cơ sở 190 cuộc) đối với 273 tổ chức đảng, đảng viên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, của Đảng ủy TKV, Đảng ủy TQN về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác KTGS và nội chính, PCTN…

UBKT Đảng ủy Tập đoàn đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện KTGS, hướng dẫn, thẩm định công tác nhân sự UBKT Đại hội đảng các cấp; xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình, quy định của cấp ủy và UBKT về công tác KTGS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện kế hoạch KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp năm 2020 đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu KTGS, trong đó tập trung KTGS trong công tác chuẩn bị ĐH đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết về lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác quản lý cán bộ, PCTN gắn với xây dựng quy chế quản lý nội bộ (cấp ủy đã kiểm tra 105 tổ chức đảng và 137 đảng viên, đã giám sát 89 tổ chức đảng và 90 đảng viên; UBKT đã kiểm tra 43 tổ chức đảng, giám sát 56 tổ chức đảng và 48 đảng viên).

Đồng thời, công tác bảo vệ đã tăng cường phối hợp kiểm tra đột xuất, không báo trước và các hình thức tuần tra giám sát, nắm tình hình, sớm phát hiện ngăn ngừa sai phạm trong công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên than, khoáng sản và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng bên. UBKT Đảng ủy TQN đã phối hợp với Ban BV kiểm tra trực tiếp đột xuất về triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy tại 5 đơn vị; thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình ANTT một số vị trí trọng yếu, ranh giới quản lý tài nguyên, khai thác, khu vực khai trường; tiếp tục tập trung củng cố, duy trì tốt hệ thống camera giám sát; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để quản lý tài nguyên, sản phẩm than nói riêng cũng như đảm bảo ANTT nói chung; UBKT Đảng ủy TQN và Ban BV đã tham mưu giúp Đảng ủy TQN phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện tự vệ…

Kết quả đó đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TKV và Đảng bộ TQN trong công tác KTGS và thanh tra bảo vệ. Với những thành tích đạt được trong năm 2020, UBKT Đảng ủy TQN đã được Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng đề nghị, tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, thanh tra và bảo vệ quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ TKV, Đảng bộ TQN và cấp trên về công tác KTGS. Quan tâm KTGS các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, quản lý đất đai, vật tư, thuê ngoài, công tác cán bộ, thực hiện chế độ chính sách, các quy chế, quy định của TKV, quản lý VLNCN, vi phạm tệ nạn xã hội…,

Kế hoạch phối hợp 2021, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN nhấn mạnh, tập trung thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch KTGS, thanh tra, bảo vệ quân sự đã đề ra; thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên đề của UBKT Tỉnh ủy về KTGS cách cấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra của cấp ủy, UBKT đảng ủy, cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng; sử dụng các kết quả KTGS trong hệ thống KTGS, thanh tra, bảo vệ; chú trọng thực hiện công tác phúc tra; tăng cường KTGS đột xuất, không báo trước…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên