04:05 ICTThứ Hai, 16/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên
Thứ Năm, ngày 25/07/2019

Nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực cụ thể trong công tác tăng cường giáo dục chính trị trong toàn đảng bộ.

Tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức tốt nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên như: Tổ chức mở 9 lớp bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cho 726 học viên là quần chúng ưu tú đang xem xét kết nạp đảng; mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 379 học viên là các đảng viên mới được kết nạp đảng; theo dõi chỉ đạo 3 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 243 đồng chí là cán bộ chuyên môn, đảng, đoàn thể tại các cơ đảng, doanh nghiệp...

Ngoài ra, Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên sâu về các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên như: Triển khai chuyên đề "Học Bác mỗi ngày" trong toàn Đảng bộ; chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề "Nói và làm theo Nghị quyết "... Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng triển khai tốt các lớp học nghị quyết, các chương trình kiểm tra giám sát của Đảng v.v.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,600 41,900
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,360 41,760
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên