18:46 ICTThứ Tư, 29/01/2020
Tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên
Thứ Năm, ngày 25/07/2019

Nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực cụ thể trong công tác tăng cường giáo dục chính trị trong toàn đảng bộ.

Tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức tốt nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên như: Tổ chức mở 9 lớp bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cho 726 học viên là quần chúng ưu tú đang xem xét kết nạp đảng; mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 379 học viên là các đảng viên mới được kết nạp đảng; theo dõi chỉ đạo 3 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 243 đồng chí là cán bộ chuyên môn, đảng, đoàn thể tại các cơ đảng, doanh nghiệp...

Ngoài ra, Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên sâu về các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên như: Triển khai chuyên đề "Học Bác mỗi ngày" trong toàn Đảng bộ; chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề "Nói và làm theo Nghị quyết "... Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng triển khai tốt các lớp học nghị quyết, các chương trình kiểm tra giám sát của Đảng v.v.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 43,450 43,850
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 43,500 43,900

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 68.15 -0.55%
Đồng USD/lb 2.5832 -0.22%
Chì USD/tấn 1,918.50 -1.72%
Aluminum USD/tấn 1,764.00 -0.95%
Thiếc USD/tấn 16,270.00 -3.44%
Kẽm USD/tấn 2,240.00 -4.31%
Nickel USD/tấn 12,533.50 -2.63%

Các đơn vị thành viên