Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nhiều đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thứ Hai, ngày 17/05/2021

Vừa qua, nhiều đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dưới nhiều hình thức, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Công ty CP than Vàng Danh đến 50 điểm cầu trải dài từ Uông Bí vào Vàng Danh

*Ngày 16/5/2021, Đảng ủy Công ty Cổ phần than Vàng Danh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Công ty đến 50 điểm cầu trải dài từ Uông Bí vào Vàng Danh, với sự tham gia của gần 1.400 Đảng viên tại 51 Chi bộ trong toàn Đảng bộ.

 Với tỉ lệ học nghị quyết đạt 99,7% đảng viên trong toàn Đảng bộ và đặc biệt có một điểm cầu tại khu cách ly cũng có thể tham gia học tập, Hội nghị diễn ra trong điều kiện đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, báo cáo đánh giá kết quả phát biểu kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025) và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 - 2030).

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Phạm Văn Minh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Công ty nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Nhiều đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty than Dương Huy Trần Mạnh Cường trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

*Tại Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức lần 1 cho đối tượng là các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí là Ủy viên BTV các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty và cấp uỷ các chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Trần Mạnh Cường và Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Trần Văn Toản trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, nhấn mạnh những mục tiêu, định hướng quan trọng có liên quan trực tiếp đến sự phát triển Công ty trong giai đoạn 2020-2025. Đồng thời quán triệt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá sẽ được bổ sung vào chương trình hành động của Đảng bộ Công ty, nhằm cụ thể hoá và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống

Sau Hội nghị này, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiều đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Công ty than Mông Dương

*Ngày 15/5, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Giảng viên cao cấp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền giảng về các nội dung chính, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tầm nhìn 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025); báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Quế Thanh yêu cầu cấp uỷ các đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết và tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể đoàn viên, hội viên quần chúng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào thực tế trong Công ty, tạo sự thống nhất, đồng thuận quyết tâm cao trong cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động.

Nhiều đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Công ty Môi trường

*Ngày 15/5/2021, Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu là hội trường đến các phòng họp tại nhà điều hành Công ty.

Tại hội nghị, Giảng viên cao cấp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hùng đã trao đổi những điểm mới quan trọng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong đó quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Nguyễn Tất Dũng đề nghị các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Công ty cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tế.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên