03:59 ICTThứ Năm, 18/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua học và làm theo Bác
Thứ Sáu, ngày 15/10/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNLĐ, cùng đoàn kết, tích cực góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Xác định tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty lãnh chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua trang tin, bảng tin nội bộ… trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát và phương châm thi đua “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” và “năm tiết kiệm” được Tập đoàn giao. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ cộng tác viên đã góp phần tạo nên bầu không khí dân chủ, sự đồng thuận và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua học và làm theo Bác

Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Đảng ủy Công ty đã đưa xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra. Cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng ủy TKV khen thưởng 01 cá nhân, Đảng ủy Công ty khen thưởng 01 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Ngoài ra, các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty lãnh chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên;, đẩy mạnh tuyên truyền các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, yêu cầu đảng viên trong toàn Đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. Do vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh qua các năm của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Công ty có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động của Công ty, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên, CNLĐ trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV đã đề ra các giải pháp chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng tư duy độc lập, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Gắn liền với xây dựng đoàn kết thống nhất trong đảng và tạo sự chuyển biến tốt trong việc nâng cao tinh thần, ý thực trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy chủ động tuyên truyền triển khai kịp thời các chủ trương của các cấp Đảng và mục tiêu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD hàng năm Tập đoàn giao.

Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Công ty Chế biến than Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, CNLĐ hăng hái thi đua,  lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên