22:08 ICTThứ Ba, 28/06/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện “mục tiêu kép”
Thứ Hai, ngày 25/10/2021

Trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, Đảng uỷ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã đẩy mạnh triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng; đồng thời tập trung lãnh chỉ đạo Tổng công ty đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời để thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và của TKV cũng như của các địa phương nơi các đơn vị trong Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng Đảng là then chốt

Kiên định với phương châm đó nên từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng uỷ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp trong các mặt công tác xây dựng Đảng. Trong công tác lãnh chỉ đạo, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình công tác năm 2021 và cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên. Bên cạnh  Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 12/01/2021 về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021”, Chỉ thị số 20-CT/ĐU ngày 29/01/2021 về “ Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” được thực hiện xuyên suốt trong năm 2021, Đảng uỷ Tổng công ty còn ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề quan trọng như: Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 10/03/2021 về “Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 19/03/2021 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện AT-VSLĐ trong Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 21/05/2021 về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 72-NQ/ĐU, ngày 13/05/2021 về “Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025”…

Để làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, Đảng uỷ Tông công ty lãnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;  tuyên truyền về những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, nhiệm vụ từng quý và cả năm 2021 của Tổng công ty và của Tập đoàn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động để nhận thức rõ và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 12/01/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, nhất là trong các đợt giãn cách xã hội từ cuối tháng 7 đến nay; các hoạt động trước, trong và chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và  tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với toàn thể đảng viên của Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu kết nối với điểm cầu trung tâm Hội trường tầng 2, Trụ sở TKV. Thực hiện trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên Phạm Xuân Đoán (Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực -VVMI), đồng chí Đỗ Huy Hùng (Chi bộ Nghiệp vụ III). Chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo đảm bảo ổn định tư tưởng, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đảng bộ Tổng công ty hiện có 181 đảng viên sinh hoạt ở 03 đảng bộ bộ phận (với 12 chi bộ) và 6 chi bộ trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ TKV, Đảng uỷ Tổng công ty triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đúng trình tự theo quy định; thông qua rà soát công tác cán bộ lãnh đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; duy trì, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được đặc biệt quan tâm, tăng cường trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy Tổng công ty xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty; thực hiện giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định. Ban hành Chương trình hành động số 105-CT/ĐU ngày 20/7/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 12/7/2021 của Đảng ủy TKV về tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, UBKT Đảng ủy đã chủ động theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng viên thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất; các hội nghị, sinh hoạt của chi bộ, bộ phận; kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Qua công tác theo dõi và giám sát này để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021 đã được xây dựng trong kế hoạch. UBKT Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên thực hiện quy định, quy trình và tham mưu với BCH Đảng ủy Tổng công ty xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của BCH, UBKT Đảng ủy Tổng công ty có vi phạm (đến mức phải thi hành kỷ luật). Từ đầu năm 2021 đến nay, không có đảng viên, tổ chức đảng nào thuộc Đảng bộ vi phạm phải thi thành kỷ luật.

Trong công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cấp uỷ các cấp trong Tổng công ty đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy TKV về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ bộ phận triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo và đăng ký các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chi đạo và ban hành chương trình hoạt động năm 2021 với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo AT-VSLĐ; chăm lo, thực hiện chính sách đối với người lao động; chỉ đạo chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình công nhân lao động, gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 02 công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động làm việc 3 tại chỗ cho người lao động với số tiền 30 triệu đồng (Công đoàn công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị, Công đoàn Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực). Chỉ đạo Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn 05 năm giai đoạn 2016 - 2021 nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2021) nhằm tổng kết, đánh giá những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại đồng thời đã thực hiện đối thoại với đoàn viên thanh niên trong Tổng công ty nhằm khơi dậy tinh thần học tập và cống hiến của đội ngũ đoàn viên trong toàn Tổng công ty đối với sự phát triển của từng đơn vị và toàn Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo. Tăng cường công tác tuyên truyền trên Fanpage của Đoàn thanh niên TKV và trên facebook của Đoàn thanh niên Tổng công ty... Thông qua những hoạt động này đã góp phần giáo dục cho các đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống “ Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ.

Lãnh chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”

Cùng với tăng cường lãnh chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Tổng công ty cũng đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị với “mục tiêu kép” vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Khai thác than tại khai trường công ty than Na Dương

Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh chỉ đạo ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trong tổ chức sản xuất kinh doanh, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, tập trung đẩy mạnh nhịp độ sản xuất và tiêu thụ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động. Ví như, trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tiếp tục hoàn thiện công tác điều hành sản xuất - tiêu thụ, quản lý chi phí, tăng cường trong điều hành và giám sát hiệu quả hơn. Chỉ đạo các đơn vị trong Tổng công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại cơ chế quản lý trong các lĩnh vực với trung tâm là cơ chế khoán quản trị nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý và là động lực mạnh mẽ tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, rà soát ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án duy trì sản xuất theo kế hoạch năm 2021 đã được TKV thông qua nhằm phục vụ kịp thời cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo. Phối hợp với Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin hoàn thiện Phương án đánh giá tổng thể tài nguyên, trữ lượng, hiện trạng khai thác và đề xuất kế hoạch phát triển dài hạn tại mỏ than Khánh Hòa, theo đó phương án đã được TKV thông qua và Tổng công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn để lập Dự án khai thác lộ thiên mỏ than Khánh Hòa (điều chỉnh) phù hợp với điều kiện thực tế để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý I/2022. Cùng với việc trình duyệt báo cáo tổng hợp kết quả thăm dò của Đề án thăm dò mỏ than Núi Hồng, Tổng công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm sớm triển khai thực hiện đầu tư để đảm bảo cho Công ty than Núi Hồng ổn định và phát triển trong thời gian tới. Chỉ đạo các đơn vị trong Tổng công ty đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất như: Tổng công ty đã triển khai xong việc đầu tư phần mềm kế toán hợp nhất và đã đưa vào áp dụng trong quý II/2021; đã triển khai áp dụng nhật lệnh sản xuất, giao việc trực tuyến đối với các đơn vị sản xuất than trong quý II/2021; Công ty CP xi măng Tân Quang đã thực hiện tự động hóa hệ thống cân ô tô (cân đá vôi) ...

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện “mục tiêu kép”

Vận chuyển xi măng tại Công ty CP xi măng La Hiên -VVMI

Trong công tác tái cơ cấu, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 10/03/2021 về “Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025”. Ngày 13/7/2021, Tổng công ty đã thực hiện xong việc chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty (51% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch Upcom với giá chuyển nhượng là 19.500 đ/cổ phần, giá trị chênh lệch thu được từ đầu tư vốn vào đơn vị này là 4.940 triệu đồng. Đồng thời, Đảng ủy Tổng công ty đã thông qua các nội dung về: điều chỉnh nội dung thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2021 cũng như Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 trong quý III/2021 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Cùng với các giải pháp quyết liệt trong sản xuất kinh doanh, Tổng công ty tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/ĐU ngày 29/01/2021 và Chỉ thị số 64-CT/ĐU ngày 05/5/2021 về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định sản xuất kinh doanh năm 2021, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ban ngành Trung ương và phối hợp tốt với địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tập trung mọi nguồn lực "Vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả"; phấn đấu hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra; hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đặc biệt, trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Công văn số 107-CV/ĐU, ngày 26/7/2021; Hướng dẫn số 116-HD/ĐU, ngày 20/8/2021 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao, sự đồng thuận trong toàn thể CBCNVLĐ đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, nhưng cũng không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng trong CBCNVLĐ. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động xung quanh việc phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác truyền thông kêu gọi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; tránh tâm lý lựa chọn loại vaccine với phương châm “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”; tuyên truyền những hành động thiết thực của đơn vị, Tổng công ty và TKV trong việc chủ động tham gia đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. Tổ chức tiêm phòng mũi 1 cho 264 và mũi 2 cho 60 cán bộ, nhân viên Đảng bộ cơ quan Tổng công ty và cán bộ chủ chốt các Đảng bộ bộ phận. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền tới người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Phát động các phong trào ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các địa phương vùng dịch.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ tháng 5/2021 đến nay, toàn Tổng công ty có 02 ca mắc Covid-19 là 01 nhân viên thuộc Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị Áp lực - VVMI và 01 công nhân thuộc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Các đơn vị đã xây dựng phương án 3 tại chỗ và tổ chức cho công nhân đảm bảo ổn định cuộc sống, phòng chống dịch an toàn và hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Như vậy, bằng những Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động… đúng và trúng trong từng thời điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty và tình hình dịch bệnh Covid-19, Đảng uỷ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã phát huy vai trò lãnh chỉ đạo toàn diện để hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” năm 2021, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam./.   

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên