10:53 ICTThứ Bảy, 25/06/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Than Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022
Thứ Bảy, ngày 15/01/2022

Ngày 14/1, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022 và quán triệt thực hiện Quy định số 41,47,48 của Trung ương Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh; đại diện các Ban xây dựng Đảng - Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Đảng ủy Than Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”; phối hợp thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy TKV về phương hương, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch PHKD năm 2022 của TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và quán triệt, triển khai các đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng ủy Than Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN Nguyễn Mạnh Tường triển khai Nghị quyết của Đảng bộ TQN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Theo đó, Đảng ủy Than Quảng Ninh xác định tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa công nhân vùng Mỏ với khẩu hiệu "Kỷ luật và Đồng tâm", thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực điều hành, sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh Quảng Ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; tích cực bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, phát huy hiệu quả công tác đầu tư; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, tiến tới "thông minh hóa" trong quản lý, sản xuất; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài chính, quản trị chi phí; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự…

Năm 2022, Đảng ủy Than Quảng Ninh phấn đấu nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ trên 40% so với tổng số đảng viên đầu năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; 100% cán bộ, đảng viên học tập các chuyên đề và có kế hoạch đăng ký "làm theo" và "nêu gương" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy TQN đã quán triệt, triển khai Quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 47, số 48 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Đảng ủy Than Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TQN trong năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TQN trong năm 2022 cũng như TKV đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đóng góp quan trọng để tỉnh Quảng Ninh giữ ổn định, phát triển và tăng trưởng GDP đạt 10,28%, đứng thứ hai toàn quốc. Bên cạnh đó, Đảng bộ TQN đã chú trọng quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên mới cao nhất trong toàn tỉnh, đảng viên có chất lượng, việc tổ chức kết nạp đảng viên đã đổi mới, trang trọng và ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong năm 2022, Đảng bộ TQN tiếp tục rà soát việc thực hiện các quy định, quy chế, chỉ thị nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phối hợp hiệu quả giữa Đảng bộ TQN và Đảng bộ Tập đoàn vì mục tiêu chung phát triển của TKV. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, nâng cao năng lực điều hành, sản xuất kinh doanh hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD và nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ, xây dựng TKV phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Đảng ủy Than Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn đề nghị, các chi, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

Quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ TQN và các nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn đề nghị, các chi, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch và phát triển sản xuất; tiếp tục thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy cơ sở và chi bộ; tăng cường công tác KTGS, tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhằm phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật,vi phạm quy chế, quy định. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể  quần chúng; tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tạo điều kiện để đảng viên, CNLĐ phát huy, đóng góp xây dựng đơn vị và TKV phát triển bền vững…, Bên cạnh đó, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Đảng bộ TQN đã khen thưởng các chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên