04:25 ICTThứ Năm, 18/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Thứ Hai, ngày 05/04/2021

Ngày 01/4/2021, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đối với tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, cũng như hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị đối với cán bộ chủ chốt, thực hiện chế độ nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên, CNVC và công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng trao Giấy khen của Đảng bộ Tập đoàn cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác.

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thông qua chương trình kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ và của UBKT Đảng ủy với hình thức lồng ghép nội dung theo chương trình.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng trao Giấy khen của Đảng bộ Tập đoàn cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tư dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyền truyền giáo dục, chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ giai cấp cho CBCNV. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của BCH TW Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực tốt qui chế dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khen thưởng cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng đã trao Giấy khen của Đảng bộ Tập đoàn cho 01 tập thể và Bằng khen cho 08 cá nhân; Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khen thưởng cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên