08:23 ICTThứ Ba, 24/11/2020 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ - TRUYỀN THỐNG NGÀNH THAN (12/11/1936 - 12/11/2020) VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TKV LẦN THỨ V
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP: Phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện
Thứ Bảy, ngày 21/11/2020

Những năm qua, để Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận có vai trò hạt nhân quan trọng, lãnh chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng uỷ Tổng công ty. Những chủ trương, định hướng thông qua các Nghị quyết đúng và trúng của Đảng ủy Tổng công ty đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động đơn vị, cùng chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua để lại nhiều dấu ấn với cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc. Phát huy truyền thống, nhân lên sức mạnh nội lực, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh chỉ đạo đơn vị kịp thời nắm bắt những thời cơ thuận lợi, từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ. Tổng công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong Nghị quyết; bảo toàn phát triển được vốn; hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo ổn định và bền vững. Một số chỉ tiêu nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: (i) Lợi nhuận trước thuế đạt 127% so với kế hoạch nhiệm kỳ; (ii) Nộp ngân sách nhà nước đạt 142% so với kế hoạch nhiệm kỳ; (iii) Tiền lương của người lao động đạt 115,3% so với kế hoạch nhiệm kỳ. Đặc biệt, các đơn vị sản xuất xi măng của Tổng công ty đã vượt qua khó khăn của những năm đầu mới đi vào sản xuất, sản xuất kinh doanh có lãi, từng bước phát huy được hiệu quả vốn đầu tư.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ đó là Tổng công ty đã thực hiện đảm bảo đúng tiến độ việc tái cơ cấu và cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty theo quyết định của HĐTV Tập đoàn; thực hiện tổ chức, sắp xếp lại mô hình tổ chức các đơn vị và Tổng công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, định biên lại lao động hợp lý nên đã tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tư tưởng cán bộ công nhân viên và người lao động ổn định, nội bộ đoàn kết, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác đầu tư phát triển trong 5 năm qua được Tổng công ty tích cực triển khai, các dự án đầu tư duy trì năng lực sản xuất cho các mỏ than; đầu tư chiều sâu các nhà máy xi măng cũng như nhiều dự án đầu tư bảo vệ môi trường hoàn thành đã góp phần tăng năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Tổng công ty đã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được Tổng công ty thực hiện tốt góp phần giữ ổn định chính trị trên địa bàn. Nhiều năm nay, Tổng công ty duy trì tốt mối quan hệ hài hoà và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với các địa phương nơi có các đơn vị của Tổng công ty đứng chân ở Thái Nguyên, Lạng Sơn…

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng đảng đã được Đảng bộ Tổng công ty đặc biệt chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao trên tất cả các mặt công tác. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả quan trọng. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của Tổng công ty từ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, được cấp trên công nhận danh hiệu vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp Đảng với các Chi, Đảng bộ các công ty con, đơn vị trực thuộc tại các địa phương, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao với các Đảng ủy cấp trên cơ sở tại các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, tháng 11/2019, Đảng bộ Tổng công ty được chuyển giao từ Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV - Đây là bước chuyển quan trọng để Đảng uỷ Tổng công ty có “kim chỉ nam” xuyên suốt lãnh đạo Đảng bộ vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Tổng công ty hàng năm được Đảng uỷ Khối công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy Tập đoàn đánh giá là Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP: Phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo Đại hội

“Những kết quả đạt được 5 năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty; sự năng động, sáng tạo, nỗ lực, và ý chí của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động Tổng công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong xây dựng và phát triển Tổng công ty, đồng thời góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TKV” - đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đánh giá.

Đoàn  kết - Dân chủ  - Đổi mới - Phát triển

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, bên cạnh những cơ hội là không ít những khó khăn phải đối mặt khi dự báo kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế có xu hướng giảm; sự tác động toàn diện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt, thiên tai, dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên phạm vi toàn cầu… ảnh hưởng đến Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản nói chung, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc nói riêng. Do đó, mục tiêu tổng quát Đảng bộ Tổng công ty đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Phát huy sức mạnh đoàn kết; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh;đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP phát triển bền vững.

Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty đã đặt ra những chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu hàng năm có trên 70% các Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; có trên 95% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới đạt trên 2%/năm trên tổng số đảng viên; Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh. Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030; đảm bảo đủ việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, tạo bước chuyển mới từ đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng cán bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm. Các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở. Đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Với những thành tựu đã đạt được, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc sẽ tiếp tục với tinh thần Đoàn  kết - Dân chủ  - Đổi mới - Phát triển”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên