Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện
Thứ Bảy, ngày 21/03/2020

Đảng bộ Công ty CP than Mông Dương - VINACOMIN vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Quế Thanh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quế Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV, sau khi tích cực triển khai các giải pháp đưa mỏ trở lại sản xuất sau sự cố ngập mỏ năm 2015, từ năm 2016 đến 2019, Công ty CP than Mông Dương - VINACOMIN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá. Đặc biệt là, sản lượng khai thác than hầm lò tăng từ 1 triệu 195 ngàn tấn năm 2016 lên 1 triệu 477 ngàn tấn vào năm 2019, đạt xấp xỉ sản lượng thiết kế của Dự án là 1 triệu 500 ngàn tấn. Mét lò đào năm 2019 tăng 15% so với 2016; doanh thu tăng 28,5%, lợi nhuận tăng 10%, thu nhập bình quân của NLĐ tăng 34%, năng suất lao động hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao khoán của Tập đoàn từ 2-7%. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu theo quyết định của Tập đoàn; quan tâm cải thiện công tác môi trường; chú trọng công tác đầu tư, quản trị tài nguyên; giữ vững an ninh trật tự; điều kiện ăn ở, đi lại của NLĐ không ngừng được cải thiện…

Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được phát huy rõ rệt. Tư tưởng của NLĐ luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Các đoàn thể quần chúng không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Công ty phát triển toàn diện, ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, tập thể cán bộ, đảng viên, NLĐ Công ty CP than Mông Dương - VINACOMIN quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV đưa ra, trong đó là thực hiện đạt các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch phối hợp SXKD với Tập đoàn hàng năm và phấn đấu duy trì sản lượng khai thác than hầm lò đạt công suất thiết kế là 1,5 triệu tấn/năm; kết thúc khai thác lộ vỉa năm 2023; duy trì mét lò đào hàng năm là 20 ngàn mét; phấn đấu từng bước triệt tiêu TNLĐ và sự cố nghiêm trọng; duy trì ổn định cho NLĐ với thu nhập bình quân tăng 3%/năm…

Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện

Toàn Đảng bộ phấn đấu tỷ lệ chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 80%; số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ 4,5-5% so với số lượng đảng viên đầu năm. Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Kỹ - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TQN ghi nhận những thành tựu và sự nỗ lực mà Đảng bộ Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung mà Đảng bộ Than Mông Dương cần chú trọng trong thời gian tới như: Tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục đề cao vai trò người đứng đầu khi cấp trưởng đồng thời là bí thư; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu chủ yếu trong SXKD theo chỉ đạo của Tập đoàn; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực con người chất lượng cao; thực hiện nghiêm Chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than khoáng sản trên địa bàn tỉnh”….

Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện

Đảng bộ Than Mông Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 09 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V. Đại hội cũng đã tặng hoa cho các Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty khóa XIV không tham gia tái cử khóa XV.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên