10:46 ICTThứ Ba, 16/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin: Hành trình 40 năm xây dựng và phát triển
Thứ Ba, ngày 12/10/2021

Trong hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và sức mạnh khối đoàn kết, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex) đã lãnh chỉ đạo đưa Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định thương hiệu với các bạn hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Các cấp ủy Đảng và Ban lãnh đạo từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc luôn bám sát đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; từng bước đổi mới phương pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Công ty. Coalimex luôn nỗ lực thực hiện tốt phương châm: phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức; đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, nhằm giảm thiểu những khó khăn nội tại để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức.

Nhìn lại thời kỳ đầu mới thành lập, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và Ban Giám đốc, Công ty đã từng bước chuyển hướng sản xuất, kinh doanh theo cách mới, chủ động vượt qua sức cản của cơ chế tập trung bao cấp, tận dụng nội lực hiện có. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò của đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua lao động sáng tạo, lấy việc xây dựng đội ngũ cán bộ kinh doanh, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề và gắn sản xuất kinh doanh với tổ chức đời sống của cán bộ, công nhân viên làm trung tâm. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức Coalimex đã vượt qua những khó khăn, gắn bó và đưa Công ty tiếp tục phát triển, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của cán bộ, công nhân viên được ổn định… Những thành tựu đạt được đã góp phần củng cố niềm tin và niềm tự hào phấn khởi của tập thể cán bộ, công nhân viên chức Coalimex thêm vững vàng bước vào những chặng đường phát triển mới.

Năm 1995, Công ty trở thành thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam. Những định hướng và mục tiêu trọng tâm của Tổng công ty Than Việt Nam và Đảng ủy Công ty, Quy định số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước là cơ sở nền tảng để Đảng bộ Công ty xây dựng những mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Công ty.   

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ, đảm bảo cho quá trình đổi mới đi đúng hướng, tiến hành hiện đại hóa sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mục tiêu trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng được tập trung đồng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời thực hiện tốt chức năng cơ bản là lãnh đạo và kiểm tra. Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về công tác xây dựng Đảng trong suốt thời kỳ này là nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đề ra.

Công tác phát triển đảng viên cũng được Đảng bộ quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Với những biên pháp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty đã có những bước phát triển: Chi bộ vững mạnh tăng lên; số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng hàng năm tăng; năng lực lãnh chỉ đạo của cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ được nâng lên. Đảng bộ Công ty liên tục nhiều năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty tập trung chỉ đạo việc xóa bỏ tư tưởng độc quyền trong kinh doanh xuất nhập khẩu, thực hiện mục tiêu được phục vụ khách hàng với phương châm “Phát triển cùng bạn hàng” nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả, khích lệ tinh thần cán bộ, công nhân viên chức nâng cao trách nhiệm trong công việc được giao, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Than Việt Nam. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công cổ phần hóa Công ty từ năm 2005.

Đảng bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin: Hành trình 40 năm xây dựng và phát triển

Công ty Xuất nhập khẩu than - Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2014

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã có biện pháp cụ thể và lãnh đạo thực hiện có kết quả công tác xây dựng Đảng đồng bộ kể cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kết hợp với công tác kiểm tra của Đảng để nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, nhận thức chính trị, tư tưởng và phát huy hơn nữa sự thống nhất ý chí, hành động trong cán bộ, công nhân viên chức về công cuộc đổi mới.

Công tác cán bộ luôn được Đảng bộ coi trọng. Các chi bộ được kiện toàn, ổn định kịp thời. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, từng bước nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Công tác sinh hoạt Đảng đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt được đổi mới; chất lượng và hiệu lực của Nghị quyết được nâng lên. Cấp ủy các chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có quan điểm vững vàng, phát huy được vai trò lãnh đạo và được quần chúng tín nhiệm. Cán bộ, đảng viên có ý thức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập. Hầu hết các cán bộ Đảng đều trưởng thành từ thực tế công tác, rèn luyện, phấn đấu. Lực lượng cán bộ trẻ trong Công ty có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Công ty tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, đối với công tác giáo dục Đảng viên trong thời kỳ mới, Đảng ủy Công ty yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời cũng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng và các đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, của Đảng bộ Công ty được tăng cường và đổi mới phương pháp thực hiện, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn những vi phạm, sai lầm có thể xảy ra. Đồng thời chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty xây dựng và triển khai cụ thể chương trình hành động của từng tổ chức nhằm khuyến khích, động viên thành viên của tổ chức mình thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng văn hóa Coalimex hiện đại, văn minh.

Trong quá trình lãnh chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty luôn đưa ra những chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác, và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Coalimex luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm.

Đảng bộ Công ty đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011

Ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, năm 2011, Đảng bộ Công ty đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì với thành tích xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Những phần thưởng của Đảng và Nhà nước trao tặng là nguồn động viên lớn thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ không ngừng vươn lên mạnh mẽ, vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Công ty, phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên Coalimex luôn được hun đúc bởi truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ. Coalimex luôn đặt chất lượng, hiệu quả, hiện đại và tri thức vào mỗi sản phẩm của mình. Các đảng viên tiên phong, đi đầu, gắn liền sự phát triển của bản thân vào sự phát triển của Công ty, sự phát triển của bạn hàng; lấy phương châm “Coalimex phát triển cùng bạn hàng” để cung cấp các sản phẩm chất lượng có giá trị phục vụ sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, viên chức lao động đã và đang làm việc, gắn bó với nơi đây thêm tự hào và nêu cao trách nhiệm của mình, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thương hiệu Coalimex trong chặng đường mới.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên