18:06 ICTChủ nhật, 15/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được đặc biệt quan tâm
Thứ Năm, ngày 25/07/2019

Theo đánh giá của đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tập đoàn TKV về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2019, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị của Tập đoàn đã tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, tăng cường về chất lượng. Đa số cán bộ lãnh đạo từ Tập đoàn đến các công ty con, đơn vị thành viên có phẩm chất, đạo đức tốt; có trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao, phát huy tốt năng lực, sở trường trong công tác, đóng góp to lớn vào sự ổn định và phát triển của Tập đoàn.

Có được kết quả đó là do các cấp uỷ và lãnh đạo quản lý, điều hành trong Tập đoàn đã quán triệt, vận dụng triển khai thực hiện sáng tạo các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương vào điều kiện cụ thể của Tập đoàn; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, nhất là việc nhận xét đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, khách quan và đã trở thành ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các đơn vị và bản thân từng cán bộ.

Đặc biệt những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn đã đưa nội dung đào tạo nghiệp vụ công tác xây dựng đảng vào chương trình đào tạo dự bị giám đốc doanh nghiệp và đã mở được 02 lớp đào tạo nguồn cán bộ bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,600 41,900
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,360 41,760
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên