09:27 ICTThứ Bảy, 01/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ban chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thứ Ba, ngày 29/12/2020

Chiều ngày 25/12, Ban chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; các Ban Xây dựng Đảng - Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy TQN…

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ TQN tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) nêu rõ, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2019, Đảng bộ TQN đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh với chủ đề công tác năm 2020 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

BCH Đảng bộ TQN đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU, ngày 31/12/2019 “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” với 08 nhóm giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD. Phối hợp với Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở, chỉ đạo điều hành SXKD linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường phù hợp trong từng giai đoạn. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo cấp uỷ cơ sở triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và TKV... góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo SXKD. Năm 2020, dự kiến doanh thu toàn Tập đoàn đạt 121.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 3.000 tỷ đồng; than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn; trong đó sản xuất tại Quảng Ninh là 37,1 triệu tấn; than tiêu thụ 42 triệu tấn; bốc xúc đất đá 188,5 triệu m3; tổng số mét lò đào 254.464 m; tiền lương bình quân đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó sản xuất than đạt 13,8 triệu đồng/người-tháng, bằng 100,7% kế hoạch và bằng 100,8% so với 2019; nộp ngân sách Nhà nước dự kiến 19,5 ngàn tỷ đồng, bằng 104% KHN, trong đó, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dự kiến 15,5 ngàn tỷ đồng (thực hiện đúng cam kết với tỉnh Quảng Ninh). Trong công tác xây dựng Đảng, đã chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên than, khoáng sản, công tác môi trường theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ TQN đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU ngày 08/10/2020 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, giai đoạn 2020-2025”…

Về nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ TQN tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện mục tiêu chung của Tập đoàn là: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”. Các chỉ tiêu chính gồm: Than tiêu thụ 42 triệu tấn, than xuất khẩu 1,23 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn; đất đá bóc 167,26 triệu m3; mét lò đào tổng số 259,93 km; tổng doanh thu toàn Tập đoàn 123.880 tỷ đồng, trong đó sản xuất than 68.697 tỷ đồng; lợi nhuận 3.000 tỷ đồng; điều hành tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn tương đương so với năm 2020… Tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và Thương mại than”, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế và sức mạnh của toàn Tập đoàn, đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh…

Tại hội nghị, đại diện các Đảng bộ, các Ban Xây dựng Đảng - Đảng bộ TQN đã tham gia các nội dung về thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất than hầm lò, về phòng chống dịch Covid-19; công tác xây dựng Đảng; công tác tuyên giáo, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát…

Ban chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác năm 2020 của Đảng bộ TQN

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác năm 2020 của Đảng bộ TQN, đã góp phần quan trọng cùng Tập đoàn đạt được những thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ SXKD, đóng góp phần lớn thu ngân sách của tỉnh, làm tốt công tác chăm lo đời sống của CNLĐ, công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Đảng bộ TQN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định của cơ sở đảng; quan tâm thực hiện nề nếp sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, chuyên môn và người đứng đầu, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động; học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng…

Ban chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ 2021, tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN khẳng định, năm 2020 Đảng bộ TQN và Đảng bộ TKV đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng hành cùng với tỉnh trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (được Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo là đại hội điểm). Ngay sau đại hội đã ban hành các quy chế, quy định hoạt động và tổ chức quán triệt, triển khai đến các cơ sở...

Nhiệm vụ 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD ngay từ ngày đầu, tháng đầu; tăng cường quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống của người lao động; đảm bảo ATVSLĐ, môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa; tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý tài nguyên, ranh giới khai trường mỏ. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của người đứng đầu, giữa vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên