19:57 ICTChủ nhật, 02/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
Thứ Năm, ngày 24/12/2020

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của tin học hoá - tự động hoá cùng với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, cải tiến điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn tối đa cho công nhân, lao động, trong năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đặc biệt chú trọng công tác tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, vận động CBCN đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Năm 2020, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đạt được những thành tích rất ấn tượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Toàn Công ty có 264 sáng kiến (= 132% KH năm), nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao, giá trị làm lợi trên 7,2 tỷ đồng, tổng số tiền thưởng sáng kiến trên 294 triệu đồng.

Áp dụng công tác tự động hóa, tin học hóa góp phần nâng cao năng suất của Công ty Tuyển than Cửa Ông

Công ty đã đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu: cải tiến hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất thiết bị, công nghệ; đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho thiết bị hoạt động; hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo ổn định sản xuất, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm; tăng cường nghiên cứu thành tựu khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới để áp dụng phù hợp cho Công ty. Năm 2020, Công ty vinh dự được Công đoàn TKV khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; 06 cá nhân được Công đoàn TKV công nhận và khen thưởng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo”.... Cùng với đó, công tác tự động hóa, tin học hóa tại Công ty luôn được chú trọng. Công ty đã áp dụng nhiều hệ thống công nghệ hiện đại trong sàng tuyển, tiêu thụ. CBCNV Công ty luôn trau dồi kinh nghiệm và kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ mới.

Năm 2021, Công ty Tuyển than Cửa Ông tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sửa chữa, vận hành; đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong SXKD và quản lý; phát huy công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm mới, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành; đề xuất phương án để khuyến khích người lao động có sáng kiến trong các công tác quản lý, sửa chữa, vận hành./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên