Nguồn: doij
Loại vàng Mua CK Bán
SJC 36,290 36,390
Nhẫn tròn H.T.V 35,330 35,730
Nguồn: tp bank