Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
MICCO tập trung nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý II/2021
Thứ Ba, ngày 06/04/2021

Ngày 02/4 vừa qua, Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I/2021, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng với nỗ lực của CBCNV cùng sự triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, chủ động, linh hoạt, Tổng công ty đã hoàn thành những chỉ tiêu đặt ra, cụ thể: sản lượng tiêu thụ VLNCN đạt 25% KH năm, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020; sản xuất thuốc nổ đạt 27% kế hoạch năm, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020; đất đá nổ mìn đạt 25% kế hoạch năm, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020; sản xuất AN đạt 31% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 3 tháng xuất khẩu: Thuốc nổ 1.032 tấn (trong đó: 312 tấn TNT), Amon nitrat 16.532 tấn, giá trị xuất khẩu đạt hơn 6,8 triệu USD.

Đối với nhiệm vụ quý II/2021, Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Văn Sáng nhấn mạnh, các đơn vị cần tuân thủ quy chế điều hành, quản lý của TCT, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình SXKD. Tập chung khai thác thị trường, tăng thị phần, phân tích lựa chọn thị trường ổn định, bền vững quy mô lớn để phát triển thị trường. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí, thực hiện tiết kiệm theo đúng tinh thần chủ đề “năm tiết kiệm” của TKV. Đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư kịp thời đúng chất lượng cho nhu cầu phục vụ cho SXKD của TCT.

Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Văn Sáng cũng yêu cầu các đơn tuân thủ nghiêm túc theo sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong công tác bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn chăm lo đời sống CBCNVLĐ, duy trì sự đoàn kết nội bộ và phát huy mối quan hệ với các cấp quản lý các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ. Phối hợp với Công đoàn tổ chức thi ATVS giỏi, tích cực hưởng ứng tháng an toàn, Tháng công nhân và các phong trào CNVC của Tập đoàn.  

Tại Hội nghị, Tổng công ty đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2021.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên