Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Giá than và các kim loại cơ bản ngày 06/01/2020
Thứ Hai, ngày 06/01/2020

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Than

USD/tấn

69,50

0,04%

Đồng

USD/lb

2,7922

0,29 %

Chì

USD/tấn

1.902,75

-0,25%

Nickel

USD/tấn

13.683,00

-3,60%

Aluminum

USD/tấn

1.824,00

1,08%

Thiếc

USD/tấn

16.800,00

-2,27%

Kẽm

USD/tấn

2.306,00

-0,17%

(Nguồn: P.V tổng hợp)

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên