00:04 ICTThứ Tư, 15/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
XN than Khe Tam: 6 tháng đầu năm, sản lượng than hầm lò đạt 69,3% kế hoạch
Thứ Sáu, ngày 10/08/2012

Sáu tháng đầu năm, do công tác chuẩn bị tốt nên các diện sản xuất của XN than Khe Tam (Công ty than Hạ Long) khá thuận lợi, kết thúc diện khai thác tại phân khu Tây Nam - Đông Bắc Ngã Hai. Kết quả, Xí nghiệp đã sản xuất được 230.840 tấn than nguyên khai (trong đó sản lượng than hầm lò là 152.539 tấn, bằng 69,3% kế hoạch năm), thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Nhận thức rõ những khó khăn trong sáu tháng cuối năm, Ban lãnh đạo Xí nghiệp đã đề ra các phương án chỉ đạo phù hợp với điều kiện của đơn vị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2012, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo thu nhập cho người lao động; không để xảy ra TNLĐ, sự cố nặng; đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc để phòng ngừa suy giảm sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên