VMA: 21.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)
Thứ Năm, ngày 17/05/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMA của Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2018

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 01/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 01/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.