03:54 ICTChủ nhật, 20/10/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuyển than Hòn Gai kéo than mỏ đạt 3 triệu tấn
Thứ Năm, ngày 20/12/2012

Mặc dù tiêu thụ than trong năm nay gặp khó khăn, nhưng dự kiến kết thúc năm 2012, Công ty Tuyển than Hòn Gai vẫn tiêu thụ tổng số 2,22 triệu tấn than các loại, đạt 97% so với kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty kéo than mỏ và sàng tuyển 3 triệu tấn than nguyên khai, bằng 100% kế hoạch; sản xuất 2,4 triệu tấn than sạch; tỷ lệ thu hồi than sạch từ than nguyên khai đạt 80%; doanh thu từ tiêu thụ than 2.023 tỷ đồng; lợi nhuận 15 tỷ đồng; thu nhập của công nhân, cán bộ đạt 5,23 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, có thời điểm than không tiêu thụ được, các nhà máy tuyển của Công ty phải ngừng hoạt động. Song Công ty đã đề xuất nhiều biện pháp điều hành phù hợp để vẫn có thể kéo than mỏ, duy trì nhịp độ sản xuất cho các đơn vị khai thác than và đảm bảo việc làm, tiền lương thu nhập ổn định cho người lao động.
 
 

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,520 41,720
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,500 41,900
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên