03:32 ICTThứ Tư, 27/05/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuyển than Hòn Gai: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
Thứ Năm, ngày 13/09/2012

Công ty Tuyển than Hòn Gai vừa phối hợp với Công ty CP than Hà Tu và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hạ Long tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 cho 72 đồng chí là phó phòng, phó quản đốc, đốc công, đội trưởng hiện đang công tác tại các phòng ban, công trường, phân xưởng của hai Công ty.

Trong 4 ngày (từ 7 - 10/9/2012), các học viên được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình - Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng - văn hoá, kinh tế - xã hội  trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu một số chuyên đề bổ trợ như: nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự; Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Những kiến thức quân sự trên là cơ sở để  học viên vận dụng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương tại đơn vị, góp phần bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Kết thúc khoá bồi dưỡng, 100% học viên đạt kết quả khá trở lên, trong đó đạt loại giỏi 7 người, xuất sắc 12 người. Tại lễ bế giảng lớp học, 12 học viên có thành tích xuất sắc (7 người của Công ty Tuyển than Hòn Gai , 5 người của Công ty CP than Hà Tu) đã được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hạ Long khen thưởng.
 
 

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,500 48,800
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,650 48,450

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên