23:56 ICTThứ Ba, 14/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuyển than Cửa Ông tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm chi phí sản xuất
Thứ Sáu, ngày 10/08/2012

Trong điều kiện tiêu thụ sản phẩm khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có chỉ thị chỉ đạo các công trường, phân xưởng tiếp tục tăng cường tiết giảm chi phí trong sản xuất.

Theo chỉ thị, Công ty sẽ bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, chỉ đạo điều tiết công tác kéo mỏ phù hợp giúp các đơn vị sản xuất than ổn định sản xuất. Ngoài ra, Công ty tăng cường tiết giảm chi phí ở tất cả các khâu như tiết kiệm chi phí vật tư và các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Các đơn vị công trường, phân xưởng rà soát chi tiết, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt, sử dụng văn phòng phẩm, xe ô tô hợp lý, tăng cường quản lý, tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ để giảm chi phí, nâng cao tỷ lệ thu hồi và chất lượng than v.v.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên