00:34 ICTThứ Sáu, 06/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuyển than Cửa Ông: Gần 2.800 CNVC - LĐ tham gia viết bài dự thi tìm hiểu lịch sử Việt - Lào
Thứ Năm, ngày 18/10/2012

Công ty Tuyển than Cửa Ông đã triển khai những giải pháp tích cực, tập trung tuyên truyền quán triệt ý nghĩa, mục đích cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử đặc biệt Việt - Lào tới toàn thể CNVC-LĐ tại tất cả tổ Công đoàn các phân xưởng, phòng ban; trong đó có biện pháp khuyến khích bằng giải thưởng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy tổ chức Công đoàn làm vai trò nòng cốt. Sau thời gian đẩy mạnh triển khai đã có gần 2.800 bài thi nộp về Ban tổ chức của Công ty.

Bên cạnh số bài thi viết trên đây còn có 1.522 người tham gia thi trắc nghiệm. Qua đánh giá của BTV Công đoàn Công ty, trên 70% bài dự thi có chất lượng tốt từ loại khá trở lên. Các phòng ban, phân xưởng tổ chức tốt cuộc thi ở bộ phận là Tuyển than 2, Kho bến 2, Điện nước, Giám định và Vận tải… Ban Tổ chức Cuộc thi của Công ty đã chấm và trao 11 giải thưởng tập thể.
 

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,380 41,530
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,260 41,660
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên