TKV có 2 đề tài, giải pháp được dự kiến trao giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VI
Thứ Ba, ngày 05/12/2017

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản thống nhất danh sách dự kiến các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017) và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ III, năm 2017.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiểm tra giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần VI tại Công ty CP Than Núi Béo.

Theo đó, trong 6 đề tài, giải pháp, mô hình được dự kiến trao giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI, TKV có 2 đề tài, giải pháp, gồm: “Nghiên cứu các giải pháp phun ép nước tăng độ liên kết của than tại các khu vực có điều kiện địa chất không ổn định, than mềm yếu bở rời” của nhóm tác giả Công ty than Khe Chàm - TKV; “Sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ thay thế năng lượng điện cho các thiết bị tại Công ty CP Than Núi Béo” của nhóm tác giả Công ty CP than Núi Béo.

Cùng với đó, Ban Tổ chức còn dự kiến trao 11 giải nhì, 18 giải ba và 17 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có đề tài, giải pháp chất lượng tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần VI.

Dự kiến cuối tháng 12/2017, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần VI và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần III.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội thi lần này có 113 đề tài, giải pháp thuộc 6 lĩnh vực tham gia dự thi. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường có 22 giải pháp; công nghiệp, giao thông - vận tải, xây dựng có 24 giải pháp; vật liệu, hóa chất, năng lượng có 4 giải pháp; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 4 giải pháp; y dược có 15 giải pháp; quản lý nhà nước, giáo dục - đào tạo và lĩnh vực khác có 42 giải pháp.