Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tiếp tục tái cơ cấu để phát triển bền vững
Thứ Tư, ngày 20/04/2016

Ngày 19/4, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2012-2015.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV, Kiểm soát viên NN tại Tập đoàn; Đảng ủy TQN; Ban chỉ đạo Đề án tái cơ cấu TKV; các Ban điều hành và lãnh đạo các đơn vị thực hiện tái cơ cấu theo Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/2/2013. Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2012-2015 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả chính như:

TKV đã tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh chính gồm than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp; đối với các lĩnh vực kinh doanh khác đã phân loại và có lộ trình tái cơ cấu, theo đó đã thoái một phần hoặc thoái hết vốn, hoặc CPH nhà nước nắm giữ dưới mức chi phối tại các lĩnh vực này để tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Đảm bảo triển khai CPH 11/11 doanh nghiệp trong giai đoạn 2012-2015. Tính đến hết năm 2015, TKV đã hoàn thành cơ bản việc CPH 11/11 đơn vị (bao gồm cả 03 Tổng công ty).

Về thoái vốn đầu tư của TKV tại các doanh nghiệp, kết quả đến hết năm 2015, TKV đã thoái vốn ngoài ngành được 6/8 đơn vị, thoái vốn trong ngành 5/7 đơn vị, chuyển nhượng được 2 dự án đầu tư nước ngoài. Công tác thoái vốn tại các công ty “cháu” cũng được tích cực triển khai, tuy nhiên mới thoái được 9/21 đơn vị theo kế hoạch. TKV đã sắp xếp, chuyển đổi 10 Công ty TNHH MTV sản xuất than thành Chi nhánh thuộc Công ty mẹ - TKV; trong đó có 03 công ty hai cấp quản lý chuyển thành một cấp. Thành lập mới và tổ chức lại các Chi nhánh của TKV; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, hợp nhất 03 trường cao đẳng nghề thành Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản VN; nâng cấp Trung tâm Y tế lao động thành Bệnh viện Than - Khoáng sản. Hoàn thiện cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý cơ quan điều hành TKV từ 28 Ban còn 22 Ban... Đồng thời, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của TKV, cơ chế quản lý về tăng năng suất, giảm giá thành, đổi mới, tái cơ cấu chất lượng lao động...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được cũng như một số vấn đề bất cập trong thực hiện tái cơ cấu. Do có sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt nên TKV là Tập đoàn được Chính phủ, các bộ, ngành đánh giá triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả nhất công tác tái cơ cấu trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước. Đặc biệt là thành công trong chuyển 03 công ty quản lý hai cấp thành một cấp, hợp nhất 03 trường nghề; thoái vốn ngoài ngành..., các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, chuyển đổi... đều hoạt động ổn định và đạt được kết quả tốt hơn; quá trình thực hiện tái cơ cấu đã giảm 8.254 lao động chủ yếu là lao động quản lý, phục vụ phụ trợ...

Về định hướng tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, TKV xác định tiếp tục duy trì 04 lĩnh vực SXKD chính (than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp); tiếp tục tái cơ cấu về tổ chức, tinh gọn bộ máy, lao động; tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp... nhằm thực hiện chủ trương tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh, đáp ứng hội nhập kinh tế sâu rộng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, thực hiện tái cơ cấu là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng được Tập đoàn tích cực triển khai và đã đạt được nhiều hiệu quả. Để việc thực hiện Đề án tái cơ cấu có hiệu quả hơn nữa, thời gian tới Tập đoàn tiếp tục tập trung vào việc giải quyết những bất cập trong mô hình về quản lý lao động, tài chính, tăng tính chủ động của doanh nghiệp nhưng phải kiểm soát được và tiếp tục hoàn thiện cơ chế và thể chế TKV; cần chủ động, khẩn trương thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 để có quyết sách, ứng xử phù hợp với xu thế, xây dựng TKV phát triển bền vững, là một trong 03 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên