00:24 ICTThứ Tư, 15/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Thưởng 20 triệu đồng cho các phân xưởng nếu hoàn thành kế hoạch
Thứ Sáu, ngày 02/03/2012

Đó là tuyên bố của Giám đốc Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai tại lễ phát động thi đua tháng 3 vừa qua. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc, đồng chí Giám đốc Công ty đã phát động thi đua tháng 3/2012 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tới các phòng ban, phân xưởng trong Công ty và tới từng tổ đội sản xuất, đồng thời kêu gọi tất cả các tập thể, cá nhân trong Công ty cùng đồng lòng, chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng 3 và quý 1/2

Dưới sự chứng kiến của các cấp lãnh đạo và người lao động trong Công ty, Quản đốc các Phân xưởng khai thác, tuyển khoáng, cơ điện, vận tải đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với Giám đốc Công ty với các chỉ tiêu thi đua chính: phấn đấu đạt 15.450 mét khoan, xúc bốc: 500.000 m3 đất đá, đảm bảo hàm lượng quặng nguyên khai (đồng ≥ 0,89% Cu, sắt ≥ 14% Fe, cấp hạt quặng nguyên khai và các chỉ tiêu công nghệ khai thác vượt kế hoạch giao; hoàn thành tổng khối lượng vận tải: 2.314.000 T.km; phấn đấu sản lượng tinh quặng đồng quy đổi hàm lượng 24% Cu đạt 3.200 tấn, tinh quặng sắt 61% đạt 6.800 tấn, thực thu tinh quặng đồng ≥ 91,22%, thực thu tinh quặng sắt ≥ 31,32%...; phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ, thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo công tác an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng và chết người; đảm bảo mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu theo định mức do Tổng Công ty và Công ty ấn định; phấn đấu đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân trong Công ty đạt 7 triệu đồng/tháng/người.
 
Đồng chí Giám đốc Công ty cũng đã chỉ đạo các Phân xưởng xây dựng thành kế hoạch thi đua của đơn vị mình, đồng thời có sự phân, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đã ký kết. Các đơn vị phòng, ban chức năng xây dựng kế hoạch phối hợp thi đua hợp lý, với mục tiêu thúc đẩy, tạo đà cho hoạt động sản xuất của các Phân xưởng. Tăng cường công tác quản trị chi phí ở các phân xưởng. Thực hiện cơ chế khoán đến các tổ, đội sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động...
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên