04:00 ICTThứ Bảy, 24/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
THT: Được đưa thêm cổ phiếu 'lên sàn'
Thứ Ba, ngày 03/07/2012

Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin (mã THT-HNX) vừa được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu.

THT được niêm yết bổ sung 4.549.738 cổ phiếu phát hành trả cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 2/4/2012. Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 45.497.380.000 đồng.

 

Được biết, trong tháng 6, THT đã thông báo bổ nhiệm Phó Giám đốc.

 

Ông Đặng Văn Tĩnh - Trưởng phòng Vận tải, thành viên Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 9/6/2012.

Đơn vị thành viên