17:27 ICTThứ Tư, 19/02/2020
Than Thống Nhất thưởng khuyến khích 407 triệu đồng cho các đơn vị có thành tích trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ
Thứ Tư, ngày 13/06/2018

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ, Công ty than Thống Nhất đã thưởng khuyến khích tiền lương cho các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tháng 5, không để xảy ra TNLĐ, sự cố loại I, II.

Theo đó, Công ty đã thưởng khuyến khích tiền lương cho các Phân xưởng, Phòng ban hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5 năm 2018 và không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, sự cố loại I, II và trong đơn vị không có cá nhân vi phạm KTAT trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018 với tổng số tiền 407 triệu đồng. Trong đó, khuyến khích tập thể các Phân xưởng là 219 triệu đồng; khuyến khích tập thể các Phòng ban là 60 triệu đồng và khuyến khích cá nhân xuất sắc là 128 triệu đồng.

Có thể nhận thấy, hình thức khuyến khích tiền lương, động viên kịp thời tới người lao động đã tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi trong CNVC Công ty than Thống Nhất, giúp người lao động nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), thực hiện có hiệu quả Luật AT-VSLĐ. Từ đó gắn trách nhiệm và nâng cao quyền lợi của người lao động đối với công tác an toàn trong việc cùng Công ty giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 44,720 44,920
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 44,700 45,050

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 68.50 -3.32%
Đồng USD/lb 2.6045 -1.11%
Chì USD/tấn 1,903.00 0.36%
Aluminum USD/tấn 1,721.00 -0.06%
Thiếc USD/tấn 16,600.00 0.45%
Kẽm USD/tấn 2,172.00 1.07%
Nickel USD/tấn 13,023.50 0.71%

Các đơn vị thành viên