Than Núi Béo sắp xếp hiệu quả lực lượng lao động nữ khi chuyển dần từ khai thác lộ thiên sang hầm lò
Thứ Hai, ngày 17/07/2017

Xuất phát từ thực tiễn khi bắt đầu công tác chuyển đổi dần từ khai thác lộ thiên sang hầm lò, lãnh đạo Công ty than Núi Béo đã rất quan tâm và tích cực thực hiện nhiều chính sách để sắp xếp lại, đồng thời vẫn đảm bảo việc làm, đời sống và chế độ chính sách cho lực lượng lao động nữ CNVCLĐ của Công ty.

Theo đó, Công đoàn Công ty đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động CBCNLĐ tích cực học tập chuyển đổi nghề. Phối hợp với Giám đốc Công ty tổ chức nhiều cuộc gặp mặt đối thoại trực tiếp với CBCNLĐ, trong đó có 04 cuộc đối thoại trực tiếp với chị em nữ CBCNLĐ về các vấn đề liên quan tới định hướng phát triển của Công ty, kế hoạch SXKD, những thách thức và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới để chị em hiểu, cùng chia sẻ những khó khăn và xác định được tư tưởng, định hướng của bản thân, tích cực tham gia đào tạo chuyển đổi nghề phục vụ hầm lò.

Lực lượng lao động nữ được Công ty bố trí công việc phù hợp khi thực hiện chuyển dần từ khai thác lộ thiên sang hầm lò (Ảnh Tư liệu Công ty)

Để sắp xếp công việc cho số lao động nữ dư thừa, Công ty đã sắp xếp một số chị em có nghề điện cho đào tạo lại một số ngành nghề như: vận hành tời trục, thủ kho - đo kíp mìn, vận hành băng tải - bun ke tại cửa lò, vận hành máy nén khí, trạm điện... để chuyển sang phục vụ cho sản xuất hầm lò. Năm 2016 và 6 tháng năm 2017, Công ty đã tổ chức đào tạo lại những ngành nghề phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty cho 82 chị em nữ CNLĐ và bố trí sắp xếp chuyển đổi nghề cho 51 chị ở các vị trí như vận hành tời trục, vận hành băng tải ngoài lò, gác cửa lò, giặt quần áo BHLĐ, phục vụ nước tắm cho thợ lò… Phần lớn các chị em đều đã nắm bắt và làm quen với công việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo đơn vị và Công ty ghi nhận.

Đối với số lao động nữ dôi dư, các chị em có tuổi cao, sức khỏe yếu, Công ty vận động chị em nghỉ chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ hưu trước tuổi hưởng hỗ trợ từ Quỹ sắp xếp đổi mới cơ cấu chất lượng lao động của Tập đoàn. Công đoàn và Giám đốc Công ty cũng đã ký kết nghị quyết liên tịch vận động CBCNLĐ tự nguyện đóng góp mỗi người 25.000 đồng/tháng để thành lập Quỹ hỗ trợ CBCNLĐ nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt HĐLĐ.

Trong giai đoạn chuyển đổi này, Công đoàn Công ty đã và đang đẩy mạnh việc quan tâm hơn nữa đến lao động nữ, kịp thời nắm bắt tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh để báo cáo với Đảng ủy, phối hợp với chuyên môn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với nữ CNLĐ.