Than Mạo Khê khuyến khích tiền lương AT và ngày công cao cho thợ lò
Thứ Sáu, ngày 17/03/2017

Vào đầu 3 ca sản xuất ngày 16/3, Công ty than Mạo Khê đã tổ chức phát tiền khuyến khích tiền lương AT và tiền lương ngày công cao tháng 1 năm 2017 cho công nhân các đơn vị khai thác, đào lò trong toàn Công ty. Tới dự và trực tiếp phát tiền có các đồng chí lãnh đạo Công ty cùng đại diện các phòng ban, đơn vị.

Theo đó, để tiếp tục động viên, khuyến khích cho công nhân tham gia LĐSX đảm bảo ngày công và công nhân lao động an toàn, bước sang năm 2017, Công ty than Mạo Khê tiếp tục áp dụng Quy chế khuyến khích tiền lương ngày công cao và trả lương an toàn cho người lao động trong toàn Công ty. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2017, bắt đầu từ năm nay bên cạnh việc duy trì việc khuyến khích tiền lương ngày công cao cho đối tượng thợ lò, Công ty còn áp dụng quy chế này đối với công nhân cơ điện lò và vận tải lò thuộc các đơn vị khai thác, đào lò trong toàn Công ty.

Kết thúc nhiệm vụ sản xuất tháng 1, toàn Công ty đã có 2.514 lượt công nhân được thưởng khuyến khích tiền lương ngày công cao và lương an toàn trong tháng với số tiền 1.592,6 triệu đồng. Cụ thể, Công ty đã chi trả 549,11 triệu đồng cho 971 thợ lò đạt ngày công an toàn. Còn đối với đối tượng ngày công cao, Công ty đã thưởng 463,6 triệu đồng cho 488 công nhân có ngày công lao động từ 20 công trở lên; 407,2 triệu đồng với những thợ lò có từ 17 đến 19 công đi làm. Bên cạnh đó, đã có 337 công nhân cơ điện lò, vận tải lò có ngày đi làm trên 21 công và 162 công nhân đối tượng này có từ 19 đến 20 công đi làm được thưởng khuyến khích 172,7 triệu đồng. 

Việc khuyến khích tiền lương cho công nhân đảm bảo ngày công và công nhân lao động an toàn là việc làm thiết thực của Công ty, nhằm kịp thời động viên công nhân tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Từ đó gắn trách nhiệm và nâng cao quyền lợi của người lao động đối với công tác an toàn trong việc cùng Công ty giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động trong năm 2017 và những năm tiếp theo.