Than Hạ Long: Tích cực luyện tập tham gia Hội thao Cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2017
Thứ Năm, ngày 14/09/2017

Với quyết tâm giành kết quả cao tại Hội thao Cấp cứu mỏ (CCM) bán chuyên năm 2017 được tổ chức vào cuối tháng 9/2017 này tại Trung tâm Cấp cứu mỏ, các chiến sĩ thuộc Đội CCM Than Hạ Long đang tích cực tập luyện các khoa mục theo hướng dẫn của Tập đoàn…

Tham gia luyện tập để chuẩn bị cho Hội thao CCM bán chuyên năm nay có 19 chiến sĩ được lựa chọn từ 14 phân xưởng khai thác và đào lò trực thuộc Công ty than Hạ Long. Nội dung Hội thao dành cho lực lượng bán chuyên năm nay có 3 khoa mục chính gồm: Tìm kiếm cứu nạn, thủ tiêu sự cố trong hầm lò; y tế và sơ cứu ban đầu; kiểm tra thông số kỹ thuật của máy thở bằng thiết bị chuyên dùng. 

Hội thao CCM bán chuyên không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng cứu hộ, thủ tiêu sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố gây ra mà còn là dịp để học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ thuật, bản lĩnh cho các chiến sĩ thuộc các Đội CCM bán chuyên của các đơn vị trong toàn Tập đoàn TKV trong việc ứng cứu sự cố xảy ra trong sản xuất.