06:50 ICTThứ Bảy, 01/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Dương Huy: Làm tốt công tác tuyển quân năm 2020
Thứ Năm, ngày 24/10/2019

Công tác quốc phòng quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một mặt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một mặt góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương.

Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, đi đôi với thực hiện các mục tiêu về sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động, công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được Công ty than Dương Huy chú trọng, trong đó nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, động viên công nhân nhập ngũ một cách chặt chẽ từ các phòng ban, phân xưởng, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt. Từ khâu rà soát khám sơ tuyển, khám tuyển và xác minh lý lịch chính trị đều đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu, chất lượng nam thanh niên nhập ngũ.

Năm 2020, Công ty than Dương Huy được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 07 công nhân nhập ngũ (trong đó 06 đồng chí chính thức và 01 dự bị). Sau khi nhận chỉ tiêu giao, Hội đồng NVQS Công ty đã tham mưu cho Đảng ủy Công ty ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác tuyển quân, xây dựng kế hoạch tuyển quân, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng NVQS Công ty, triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức khám sơ tuyển tại Trạm Y tế.

Qua khám sơ tuyển đã lựa chọn được 15/30 đồng chí công nhân hiện đang công tác tại các phòng ban, phân xưởng có đủ điều kiện để tham gia khám tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do Hội đồng NVQS thành phố Cẩm Phả tổ chức trong thời gian tới.

Sau sơ tuyển, Hội đồng NVQS Công ty thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra, đôn đốc, quản lý, đảm bảo 100% số công nhân đi khám tuyển có hồ sơ nhập ngũ đầy đủ, đúng quy định.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ về tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị đòi hỏi sự nỗ lực lớn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự Công ty. Bám sát chỉ tiêu phân bổ hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng phối hợp thực hiện, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Công ty đến Phân xưởng, Phòng ban. Trong đó đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là công tác tuyên truyền, động viên tư tưởng thông qua các buổi gặp mặt, tặng quà và dặn dò ân cần của lãnh đạo Công ty, đã tạo niềm tin và động lực cũng như sự an tâm về tư tưởng cho công nhân sẵn sàng lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên