04:38 ICTThứ Tư, 12/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Đèo Nai: Năm 2012 sẽ duy trì cổ tức 15%
Thứ Tư, ngày 25/04/2012

Công ty CP Than Đèo Nai thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Theo đó, năm 2012, Than Đèo Nai đặt chỉ tiêu sản xuất 2,7 triệu tấn than; tiêu thụ 2,65 triệu tấn; bốc xúc đất đá 30,8 triệu m3; doanh thu 3.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 92,7 tỷ đồng; lương bình quần 6,5 triệu đồng/người/tháng và mức chi trả cổ tức 15%.

 

Được biết, năm 2011, Công ty sản xuất 2,8 triệu tấn than, bằng 102% kế hoạch; tiêu thụ 2,7 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch; doanh thu 3.689 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 115 tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên